ile,maurice,kaya,topize,racinetatane,ratsitatane,ratsitatanina
ilemauricekaya

mars 2001
kaya,racinetatane,sega,reggae,seggae,ile maurice
Retour presse...
sega,reggae,seggae
ilemauricekaya
le 1er janvier 2017
Fonker pu Kaya e pu tu
bann frer kreol lil Moris

Pa ene poem ki mo pe ekrir

Kot pu kapav?

Kan nu fine truve sak ine derule la poezi
ine ale dan disan li fine noye

Sa pa ene poem

Zis ene fonnkèr

zis la duler

zis la koler

Ki mo ena dann mo leker

Ki non pu done zot

sa na ki ti fer sa

Mons! buro!

Zot mwens ki li syen anraze

O Kaya to ti pe sante

Mwa mo ne pli ena parol

Mwa mo ne pli ena sante

Mo selman anvi Kriye KRIYE KRIYE!

Nef mwa so mama ine mete

pu fer sa piti la

Komye fwa zot ti lev zot lebra

pu kraz la vi la?

Komye ku zot ti bizen done pu aret so sante?

Ek zot liniform

Ek zot matrak

Zot kapav paret kuma dimun

Zot pa ti dimun letan zot ti fer sa

Dir mwa...

Kan so disan ti pe kule

Dir mwa si zot ti pe riye, badine

Kan zot ti rant kot zot apre dir mwa

Dir mwa si zot ti may zot fam pu fer gate

Si zot ti kares seve zot piti

Nef mwa so mama ti port li

Kuma zot geyn drwa

Tir la vi la

Dir mwa si zot kapav bliye

Kan zot ti ape get li pe kreve

Kan zot ine bros so figir lor siman

Kan zot ine kas so le dan

Kan zot ine ris li par so lonf seve

pu kas so liku

Non zot pa pu bliye

Zame

Pars ki so la wa pu tuzur la

Ine travers miray Alcatraz

Ine al lor sime

lor montagne

Ine fransi la mer

Ene gran siklone la koler

Ene gran radmare la duler

Ene gran lapel lur

Sime la limyer

pu kas prizon rasism

pu kas baryer kominalism

Ekute .... EKUTE...

Zot tande?...

Ne pli ena narnye

pu protez zot

Ni zot famiy

Ni zot kamrad

Ni zot liniform

Zot pu tuzur tane

Kaya pe sante

Lor sime la limyer

Lor gran sime la limyer

Kaya pe sante

Kaya pe sante

Kaya pe sante...


ile maurice kaya seggae
L'espris de Kaya
à la ravine des sables
Artsenik
la Réunion, mars 1999
seggaeman mauritius ocean indien
En mémoire de Kaya

19 juillet 1999
histoire revoltante, ile maurice kaya seggae
Histoire révoltante

France, été 1999
temoingnages seggaeman, mauritius ocean indien
Sophie Rotbar
Artsenik

21 fev 2001
statue de kaya, mauritius, ocean indien
les amis de Kaya
réclament toujours
justice

18 février 2003
artsenik,réunion,kaya topize,racinetatane,creole,rasta,ile maurice
ARTSENIK
Ile de la Réunion

19 février 2009

Joseph Réginald Topize Kaya
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017