texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice en ti zistwar letan lontan kaya topize
Retour 1990...
texte créole maurice
ilemauricekaya
le 1er janvier 2017
seggae manZOM DAN ZIL        
album
Roots of seggae

année 1990

le 20 janvier 2006 par Nathalia de radio moris

Nette palabres nette laguerres ki nou tender
Dan tou lendroits
Surtout kot éna cités
Tou ledikasyon compétition pou fer divisyon
Pourtant tou pé alle leglize pou priye ene sel Bondié
Bé nou tou conner ki éna ene sel Bondié
Si ti éna ene sel lamour
Nou lavi pa ti pou coumesa
Saki bon, saki dou, saki meilleur
Pou nou bann zom dan zil
Pou nou viv avek ene lakorité
Ti pou bon, ti pou dou, mari zoli
Ki to reste zis dan ene coin
To la haine ki pé fer division

Lidée politik li dan nou couma lantéchrist
Danzéré kan nou dan ene zil ki miltiracial
Li pa bon fanatik pou nimporte ki nette pé rode titre
Penser riss nou ki pé prend
Attention nou zenfants souffert
Ine nepli létan pou ki nou reste dan division
Aller dimane nou Bondié
Ki lavi nou pé bizin vive
Li pa bon, li pa bien, li dégoutant
Pou nou bann zom dan zil
Pou nou viv avek ene complication
Li pa bon, li pa bien, li dégoutant
Pou nou bann zom dan zil
Pou nou viv avek ene complication

Lidée politik li dan nou couma lantéchrist
Danzéré kan nou dan ene zil ki miltiracial
Li pa bon fanatik pou nimporte ki nette pé rode titre
Penser riss nou ki pé prend
Attention nou zenfants souffert
Ine nepli létan pou ki nou reste dan division
Aller dimane to Bondié
Ki lavi to pé bizin vive
Li pa bon, li pa bien, li dégoutant
Pou nou bann zom dan zil
Pou nou viv avek ene complication
Ti pou bon, ti pou dou, mari nissa
Ki to reste zis dan ene coin
To la haine ki pé fer division


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 20 février 2006