texte créole maurice
ilemauricekaya
mars 2001
texte créole maurice en ti zistwar letan lontan kaya topize
Retour 1991...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
           ZOM ANTI-RACIALseggae man
album
La Paix Universelle

année 1991

le 04 juin 2005 par Mary de radio noutizil

Nek palabe ek la guerre ki nou tendé
Dan tou lendroi sirtou cotte éna cité
Tou lédikation compétisyon pou fer divisyon
Pourtan tou pé al mem l'eglize pou priy éne sel bondié
Bé nou tou conné ki éna éne sel bondié
Si ti éna éne sel lamour nou lavie pas ti pou coume sa

Sé ki bon sé ki dou sé ki méyer
Pou nou bane zom dan zil
Pou nou viv avek éne lakorité

Ti pou bon ti pou dou mari zoli
Si to rejet dan éne coin
To la haine ki pé fer divisyon

Lidé politik li dan nou couma lentékrisse
Danzeré kan nou dan éne zil ki milti-racial
Li pas bon fanatik pou nimpork ki nek pé rotik
Pas seriz nou ki pé pren attensyon nou zanfan soufer
Finn népli lé temps pou ki nou reste dan divisyon
Aller dimann nou bondié ki la vie nou pé bizin viv

Li pas bon li pas bien li degoutan
Pou nou bane zom dan zil
Pou nou viv avek éne complikasyon
Li pas bon li pas bien li degoutan
Pou nou bane zom dan zil
Pou nou viv avek éne complikasyon

Lidé politik li dan nou couma lentékrisse
Danzeré kan nou dan éne zil ki milti-racial
Li pas bon fanatik pou nimport ki nek pé rotik
Pas seriz nou ki pé pren attensyon nou zanfan soufer
Finn népli lé temps pou ki nou reste dan divisyon
Aller dimann to bondié ki la vie to pé bizin viv

Li pas bon li pas bien li degoutan
Pou nou bane zom dan zil
Pou nou viv avek éne complikasyon

Ti pou bon ti pou dou mari nissa
Si to rejet dan éne coin
To la haine ki pé fer divisyon


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 11 mai 2006