texte créole maurice
ilemauricekaya
le 03 mai 2004
texte créole maurice tansyon move zytansyon kaya topize
Retour 1992...
texte créole maurice
Island Seggae Studio
le 1er janvier 2017
TANSYON
seggae manMOVE ZYNTANSYON            
album
Free Man
année 1992

mis en ligne le 03 mai 2004

Marsé ki fine marsé
Pu fer zis la myotié simé
Traversé ki mone traversé eh
Pu mo kapav realizé
Pu sa mo remersi Bondié
Ki fine tuzur done mwa mo lasanté
Dan lavi tu seki priyé
Bondié
Bondié zamé pa les li tombé
Anu mars inpé dan bon simé
Pu met lapé dan bon simé
Pu met lapé dan lemonde antyé

Santé santé
Santé nwal sant ene seggae
Pu ki lemond antyé kapav tandé
Dansé mo dir zot dansé
Pa bizin trakasé
Levé lamé nu dir mersi Bondié
Atansyon mové zyntansyon
Sa li napa bon pu nu zénérasyon
Aie Aie Aie

Zezi kuma grandi
Zot ki ti koz filozofi
Moiz kuma Mohamed
Zot kin amen ban bon remed
Si zordi mwapé koz kumsa
Mo krwar nu bizin respecté sa
Anu mars inpé dan bon simé
Pu nu mettre lapé dan lemond antyé


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 03 mai 2004