texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice mo ti zil kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
           MO TI ZILseggae man
album
Zistwar Revoltan

année 1996

Pu twa mo ti zil ki mo pe sante
Ek tu so dimun ki mo pe adrese
San mo konsider kuler so la po
Na pa mem osi so kalite relizion

kan nu get isi kuma dimun panse
Na pa mem ene sel ki ena panse linite
Kan mwa mo fier mo sant se ki monn tande
Pu mo ti zil, ou ,ou, ou, ou zil moris (bis)

Finn ler pu aret dir ene sel le pep ene nasyon
De pli zanpli ca pe vinn pli ipokrit
Inn ler usi aret koz malez kreol
Kreol so malez to pa ti ankor mem alez

Seye viv inpe se ki nu santiman dir
Na pa kont lor mwa pu ekut la relizyon
Mo ti zil plore person pa suy so lizie
Mo ti zil ou, ou, ou, zil moris ou, ou...


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002