texte créole maurice
Island Seggae Studio
mars 2001
texte créole maurice en ti zistwar letan lontan kaya topize
Retour 1989...
texte créole maurice
ilemauricekaya

le 1er janvier 2017
           MO LA MIZIKseggae man
album
Seggae Mo Lamizik

année 1989

le 09 mai 2006 par Mary de radio noutizil

Sa mo la misik seggae ki mo pé santé si to lé levé dansé
Sa mo la misik séga ki mo pé fer li seggae yeah yeah
Sa mo la misik seggae pou libération mentalité captivité
Sa mo la misik seggae pou égaiyé tou kalité nation ki to été

Mwa kan mo ti tann zoué reggae par la vwa Bob Marley
Ti éne évolisyon la misik caraibe ti met éne nouvo lempler
Ici nou la misik pas reggae, séga ki nou la misik
Mwa mo pé fer li vinn éne emancipasyon misik moricien, yeah yeah

Sa mo la misik seggae ki mo pé santé si to lé levé dansé
Sa mo la misik séga ki mo pé fer li seggae yeah yeah
Sa mo la misik seggae pou libération mentalité captivité
Sa mo la misik seggae pou égaiyé tou kalité nation ki to été

Mo gai kan mo zoué seggae kan mo conner to pé ékouté
Dan la misik kan zotte bon zafer ou pas pou senti ou malher
Sé ki mo pé zoué la to pé ékouté mo lé conné si to contan
Pou vini vinn dansé seggae ensam are mwa éne nouvo la vie

La mo pé zoué
Sa mo la misik seggae ki mo pé santé si to lé levé dansé
Sa mo la misik séga ki mo pé fer li seggae yeah yeah
Sa mo la misik seggae pou libération mentalité captivité
Sa mo la misik seggae pou égaiyé tou kalité nation ki to été

Mwa kan mo ti tann zoué reggae par la vwa Bob Marley
Ti éne évolisyon la misik caraibe ti met éne nouvo lempler
Ici nou la misik pas reggae séga ki nou la misik
Mwa mo pé fer li vinn éne emancipasyon misik moricien

La mo pé zoué
Sa mo la misik seggae ki mo pé santé si to lé levé dansé
Sa mo la misik séga ki mo pé fer li seggae yeah yeah
Sa mo la misik seggae pou libération mentalité captivité
Sa mo la misik seggae mo la misik séga reggae seggae
Levé dansé seggae mo la misik séga reggae seggae
Levé dansé seggae mo la misik séga reggae seggae
Seggae moralité la misik seggae
Wa levé dansé do mo mama, ohhh ahhhh,
Wa levé dansé do mo papa, hummm,
Wa levé dansé do mo bane frer, ohh ahhh,
Wa levé dansé mo bane ser, hummm,
Seggae, yeah yeah yeah ouh oaaaa,
Levé dansé seggae, yeah yeah hummmm,
Levé dansé do mo papa
Seggae, yeah yeah yeah,
ohhh ahhhh,
Seggae, yeah yeah yeah


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 09 mai 2006