texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice lam sacrifis kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
             LAM SAKRIFISseggae man
album
Zistwar Revoltan

année 1996

Sa mo kiltir mwa kinn donne
Mo langaz zot pu kose
Mo zistwar pa fasil pu to refase

La pu nu vwe li realize
Nu tu bizin aran viv ansam
Depi nu tu le tan pene ena linite (wayo)
Kan nu pu ansam nu pa pu lager ankor
Sa ti mesaz la me, finn gagn' sa dan ler
Dan ene ti vizyon di kote ter samarel
Kuma nu zistwar pe mal fagote
Met nu lavenir an difikilte me, fter

Sa me, kiltir mwa kinn donne
Mo langaz zot pu kose
Mo zistwar pa fasil pu to refase
Sa mo kiltir mwa kinn donne
Mo langaz zot ignore
Mo zistwar tu le tan to pe mal fagote

Rasin tatane, d'Amamou, Koro, Mandela,
La mo remersie La Tulip, Kotovolo,
Missie Guy Rosemont ek Emanuel Anquetil


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002