texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice grand ter kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
           GRAN TERseggae man
album
Zistwar Revoltan

année 1996

Gran ter pu afrikin, gran ter paradis pep nwar
Gran ter pu nu zanset, gran ter pu limanite

Buku lontan zot finn tir nu dan bannlepok
Deportasyon
Nu papa ti viktim sa le tan la
Twa to finn nee dan ene lot le tan sanz to lide
To pa lesklavaz twa, to na pa lesklavaz (x4)

Gran ter pu afrikin, gran ter paradis pep nwar
Gran ter pu nu zanset, gran ter pu limanite (bis)

Buku lontan zot ti tret nu, kuma dir mem zanimon
Azordi nu sante nu pa lesklavaz
Twa to finn ne, dan ene lot lepok
Sanz to mantalite to na pa lesklavaz twa
Tona pa lesklavaz (x4)

Woh uwoh, woh uwoh, woh uwoh ....


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002