texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice zistwar revoltan kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
ilemauricekaya
le 1er janvier 2017
           ALLELUJAHseggae man
album
Zistwar Revoltan

année 1996


Mwa mo ti vinn dan lafrik,
avek lamur Jah ras
Kot na pa ti ena sistem,
pa ti ena lesklavaz
Kot nu ti ena linite, avek nu fierte

Wo yo, wo yo, wo yoyoyoyo

Mwa mo ti vinn dan lafrik,
avek lamur Jah ras
Glorifie li zordi zanfan pu li pa blie nu
L'Ethiopie la so la ter kot
Li ti pran nessans
Allelujah, Allelujah

Wo yo, wo yo, wo yoyoyoyo


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002